Tag Archives: velazquez wenus z lustrem

Velazquez wenus z lustrem

Gdyż właśnie ono decyduje o tym, co będą liczyć komputery i co będą produkować automaty. To zarządzanie ocenia wydruki komputerowe, podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu i planuje samą produkcję. DZIAŁALNOŚĆ POMYSŁODAWCZA W USPRAWNIANIU ROŻNYCH RZECZY. Musisz uświadomić sobie ten ważny fakt (i ani na chwilę o tym nie zapominać), że komputer nie potrafi dawać pomysłowi I być może w tym właśnie miejscu tkwi bezpieczeństwo Twojego zatrudnienia do czasu i po tym, jak zostaniesz jednym z zarządzających. Dopóki będziesz miał praktyczne, użyteczne i dające korzyści POMYSŁY ULEPSZANIA RÓŻNYCH RZECZY, dopóty nie będzie Cię można zastąpić komputerem. I odwrotnie — kontynuowanie każdego przedsięwzięcia zależy od stałego dopływu POMYSŁÓW ULEPSZANIA RÓŻNYCH RZECZY. Komputery mogą pomagać w określaniu wykonalności jakiegoś pomysłu, mogą go oceniać, mogą policzyć jego potencjalne korzyści, ale tylko ludzie (tacy jak Ty) mogą dawać POMYSŁY. W kilku następnych rozdziałach zaprezentowany jest sposób, dzięki któremu będziesz mógł stale dawać pożyteczne i korzystne POMYSŁY.
ZAJMOWANIE SIĘ LUDŹMI. Dowiedziałeś się już, że w przyszłości 81 % wszystkich stanowisk pracy będzie się wiązać z zajmowaniem się ludźmi. Jeżeli będziesz świadczył usługi, które będą się łączyć ze stosunkami międzyludzkimi., nie będzie Cię można zastąpić komputerem. Tutaj bowiem komputer nie jest w stanie całkowicie przejąć inicjatywy.