Tag Archives: popatrzcie na jamniczka

Popatrzcie na jamniczka

Podczas moich czterdziestoletnich badań stwierdziłem, że jest taka jedna metoda, którą powinieneś bezwzględnie stosować. Nie wykorzystując tylko tej Zmuszaj siebie samego, żeby robić to, co należy zrobić! I to zaraz! jednej metody sam wpędzisz się w życie pełne niezdecydowania, załamania i niepowodzeń. Ona zapewni Ci osobistą motywację i siłę do wprowadzania w czyn każdej innej sprawdzonej metody osiągania sukcesu.
Tę próbę powodzenia lub porażki, a tym samym radzenia sobie w życiu i w interesach, nakreślił wielki naukowiec angielski Thomas Huxley: „Najcenniejsze, co możesz zdobyć, to zdolność do: zmuszania samego siebie, żeby robić to, co należy zrobić; wtedy, gdy powinno to być zrobione; bez względu na to, czy Ci się to podoba, czy nie.” Dzięki stosowaniu tej jednej metody wyeliminujesz większość swoich problemów. Sukces będziesz miał zapewniony, jeżeli resztę swego życia przeznaczysz na robienie tego wszystkiego, co powinieneś. A sukces jeszcze powiększysz, jeżeli będziesz to wszystko robił w odpowiednim czasie. Nie „kiedy się ułoży”, kiedy coś będzie dla Ciebie wygodne, ale wtedy, gdy powinno być zrobione. A poza tym bez względu na to, czy będzie Ci się to podobać, czy nie. Sam bowiem fakt, że coś Ci się podoba lub nie, nie jest elementem decydującym, czy dana rzecz powinna być zrobiona.
To jest zasada bezwzględna.
Zasady tej nie wolno unikać.
Zasady tej nie wolno ignorować.
Zasada ta jest obowiązkiem – nie podlega dobrowolnemu wyborowi.
Jeżeli od zaraz metodę tę przyjmiesz za swój styl życia, jeżeli w ten właśnie sposób będziesz robił różne rzeczy, Twoje życie stanie się uporządkowanym następstwem wynagradzających osiągnięć i wszystko będziesz robił bez niepotrzebnych frustracji i wewnętrznych rozterek. Kiedy okaże się, że powinieneś coś zrobić, rób to bezzwłocznie. Czas poprzednio tracony na zastanawianie się teraz będziesz przeznaczał na samo działanie. I rób to wtedy, kiedy powinno to być zrobione! Cóż za wspaniały sposób oszczędzania czasu! Nie będzie już wahania co do „najlepszego” momentu zrobienia czegoś taki najlepszy moment będzie tylko jeden, czyli czas, w którym coś powinno być zrobione. Będziesz to robił bez względu na to, czy będzie Ci się to podobać, czy nie, ponieważ kiedy powinieneś coś zrobić, nie ma znaczenia fakt, czy Ci się to podoba, czy nie. Zwyczajnie – robisz to.