Tag Archives: pat i pataszon

Pat i pataszon

Oczywistym warunkiem szybszego wzbogacenia się jest podjęcie pracy tam, gdzie są pieniądze do wydania. A najwięcej tych pieniędzy (tzw. płynny przychód) znajduje się tam, gdzie jak największa liczba ludzi zarabia ich jak najwięcej. Można właściwie powiedzieć – gdzie maksymalna liczba ludzi będzie zarabiać najwięcej pieniędzy w przyszłości.
Przewidywania długoterminowe są bardzo trudne, natomiast prognozy krótkoterminowe nie dają dość czasu na rozwój określonych tendencji. Dlatego też warto przyjąć rozwiązanie pośrednie. Przyjmijmy za cel statystyczny rok 2000. Nie jest to przyszłość tak odległa, by nie można było określić widocznych już dzisiaj tendencji zatrudnienia. Przyglądając się hipotetycznemu rynkowi pracy w roku 2000 można stwierdzić, gdzie w najbliższych latach pieniędzy do wydania będzie przybywać, a gdzie ubywać. Oto przewidywania ekspertów dotyczące zatrudnienia w USA pod koniec XX wieku: W gospodarce zatrudni się tylko połowę ludzi. Tylko 3% siły roboczej będzie pracować w rolnictwie, ponieważ małe gospodarstwa zostaną zastąpione dużymi gospodarstwami spółdzielczymi, m.in. przy pełnej mechanizacji i komputeryzacji w planowaniu płodozmianu. Tylko 16% siły roboczej będzie pracować w samej produkcji, ponieważ praca fizyczna zostanie wyparta przez skomputeryzowaną automatykę, czego w wielu gałęziach przemysłu już dzisiaj jesteśmy świadkami.
Pozostałe 81% możliwości zatrudnienia znajdować się będzie w sferze usług, czyli w sferze ZAJMOWANIA SIĘ LUDŹMI! Tutaj właśnie będzie najwięcej pieniędzy do wydania (płynny przychód) i tutaj będzie można szybciej się wzbogacić! To jest temat tej książki: jak szybciej dojść do bogactwa MAJĄC DO CZYNIENIA Z LUDŹMI! Zacznijmy od osoby najważniejszej spośród tych, z którymi ma się do czynienia – od CIEBIE SAMEGO!