Tag Archives: darmówki na stardoll

Darmówki na stardoll

SUKCES można traktować tak samo jak matematykę, fizykę, chemię, fizjologię czy każdą inną dziedzinę. Prawa i zasady sukcesu są równie rzeczywiste (a i również sprawdzalne) jak prawo grawitacji. Nauka sukcesu jako odrębnej dziedziny dotyczy wielkiej liczby różnych czynników. Przez czterdzieści lat badań i poszukiwań zgromadziłem ponad tysiąc odmiennych (choć czasem ze sobą powiązanych) SPRAWDZONYCH METOD OSIĄGANIA SUKCESU. Ponieważ niewiele dziedzin cechuje się tak ogromną liczbą praw, zasad, reguł i dających się dokładnie określić czynników, słusznie SUKCES klasyfikuje się jako odrębną dziedzinę wiedzy.
W swoim zawodzie ludzie na ogół dokonują bardzo powolnego postępu, chociaż koncentrują się na udoskonalaniu umięjętności zawodowych. Dzieje się tak dlatego, że ulepszanie umiejętności to tylko jedna spośród tysiąca sprawdzonych metod osiągania sukcesu. Jedyną zatem drogą do szybszego wzbogacenia się jest poznanie i stałe wykorzystywanie jak największej liczby tych metod.